Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.10
ze dne 20.09.2010

ke stavební úpravě - zádveří bytu č. 11 Makovského 1140/13

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost manželů XY, nájemců bytu č. 11 v Makovského 1140/13, Praha – Řepy, o připojení části domovní chodby  bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění části společného prostoru domu k bytové jednotce

II. SCHVALUJE
žádost manželů XY o připojení části domovní chodby k bytu, za účelem vybudování zádveří a přičlenění společného prostoru domu k bytové jednotce v Makovského 1140/13 (na náklady žadatele) s podmínkou, že stavební úpravy budou dokončeny do zahájení privatizace objektu (do zadání vypracování prohlášení vlastníka)

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem Rady městské části.

Tisk Export článku do PDF