Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.11
ze dne 25.08.2010

ke stanovisku Městské části Praha 17 k záměru Hlavního města Prahy úplatného převodu pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5, 2194, k. ú. Řepy, za účelem využití v souladu s územním plánem hl. m. Prahy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
stanovisko Městské části k záměru Hlavního města Prahy úplatného převodu pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5, 2194,  k. ú. Řepy, za účelem využití v souladu s územním plánem hl. m. Prahy

II. NESOUHLASÍ
se záměrem  Hlavního města Prahy úplatného převodu pozemků parc. č. 1293/939, 1293/940, 1293/942, 1429/2, 1429/5, 2194,  k. ú. Řepy, za účelem využití v souladu s územním plánem hl. m. Prahy

III. UKLÁDÁ
OÚRI zaslat stanovisko na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor obchodních aktivit, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Tisk Export článku do PDF