Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.47
ze dne 28.04.2010

ke stanovisku MČ Praha 17 k Závěrečnému účtu HMP za rok 2009

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
Závěrečný účet HMP za rok 2009 a nemá připomínky.

Tisk Export článku do PDF