Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 33.1
ze dne 25.01.2012

ke stanovisku k prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavby „Boromeum – dům pro seniory“ na pozemcích k.ú. Řepy při ul. K Šancím, Engelmüllerova v Praze 6 – Řepích

II. SCHVALUJE
Městská část jako vlastník pozemků par. č. 1433, 1434 k.ú. Řepy přímo dotčených stavbou a pozemku par. č. 63/1 k.ú. Řepy, který je dotčen napojením objektu Boromea na inženýrské sítě nadále nesouhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí a mění tímto svůj původní souhlas s umístěním stavby Boromea doložený v územním řízení na nesouhlas

III. UKLÁDÁ
OÚRI zpracovat stanovisko k Usnesení Rady č. 33.1, starostce postoupit stanovisko odboru výstavby

Tisk Export článku do PDF