Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 3.17
ze dne 06.12.2010

ke stanovení úředně určené místnosti a doby pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2011

Rada MČ

I. STANOVUJE
-    Obřadní síň v 1. patře Úřadu městské části Praha 17, Žalanského  291/12, Praha 6 - Řepy jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 s účinností od 7. 12. 2010
-    Dny a dobu pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2011 v době od 10:00 do 13:20 hodin, v níže uvedených termínech:     

Leden: pátek 07. a 21., únor: pátek 04. a 18., březen: pátek 04. a 18.,
duben: pátek 01. a 15. a 29., květen: pátek 06. a 20., červen: pátek 03. a 17.,
červenec: pátek 01. a 15. a 29., srpen: pátek 12. a 26., září: pátek 09. a 23.,
říjen: pátek 07. a 21., listopad: pátek 11. a 25., prosinec: pátek 02. a 16.   

II. UKLÁDÁ
OOS zajistit prostřednictvím matriky manželství informování zájemců o uzavření manželství v určené obřadní místnosti a o dnech a době pro uzavírání manželství na území Městské části Praha 17 v roce 2011

Tisk Export článku do PDF