Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 43.8
ze dne 23.05.2012

ke stanovení odměny za výkon funkce jednatele společnosti

Rada MČ

I. SCHVALUJE
Městská část Praha 17, jako jediný společník společnosti Optimis spol. s r. o., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje s účinností ode dne 24. května 2012 (dvacátého čtvrtého května dvatisícedvanáct) odměnu za výkon funkce jednatele Pavla Maxy ve výši XY Kč měsíčně.

Tisk Export článku do PDF