Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.8
ze dne 14.09.2009

ke smlouvě o ukončení výpůjčky

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh smlouvy o ukončení výpůjčky, jejímž předmětem bylo bezplatné zapůjčení tresoru pro potřeby bývalého odboru SSP.

II. SCHVALUJE
uzavření předložené smlouvy o ukončení výpůjčky

III. UKLÁDÁ
tajemníkovi ÚMČ zajisti dopracování formálních náležitosti smlouvy ve spolupráci s protistranou, starostce Jitce Synkové podepsat předmětnou smlouvu po jejím dopracování dle bodu 3) a).

Tisk Export článku do PDF