Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 96.51
ze dne 25.08.2010

ke smlouvě o spolupráci mezi MČ Praha 17 a ČSOB, a. s.

Rada MČ

I. PROJEDNALA 
přijetí smlouvy o reciproční spolupráci při přípravě a realizaci akce Babí léto pořádané dne 11. 9. 2010

II. SCHVALUJE
přijetí této smlouvy

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky připravit darovací smlouvu

Tisk Export článku do PDF