Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.2
ze dne 27.04.2011

ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost v souvislosti s projektem „Zdravé a hravé Řepy“

II. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku MČ Praha 17 Bc. Jitku Synkovou jejím podpisem.

III. UKLÁDÁ
kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF