Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.31
ze dne 30.03.2011

ke schválení výběru firmy a návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sportovní plochy v ulici Španielova 1277 - 1290, parc. č. 1238/51 v Praze – Řepích na víceúčelové sportovní hřiště“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh výběru nabídky pro realizaci veřejné zakázky

II. SOUHLASÍ
s výběrem nabídky a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Davelo spol. s r. o., Hvozdnice 65, 252 05 Hvozdnice, nabídková cena bez DPH: 897 099, - Kč, cena vč. DPH: 1 076 518,80 Kč

III. POVĚŘUJE
paní starostku podpisem příslušné smlouvy o dílo

IV. UKLÁDÁ
OŽPD zajistit potřebné

Tisk Export článku do PDF