Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 87.41
ze dne 28.04.2010

ke schválení návrhu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace veřejné zeleně na území sídliště Řepy v roce 2010“

Rada MČ

I. PROJEDNALA
předložený návrh smlouvy o dílo mezi MČ PRAHA 17 a firmou Otakar Chládek - sadovnický a zahradnický servis Praha 6, celková cena díla (včetně DPH) 997.691,64, - Kč.

II. SOUHLASÍ
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Otakar Chládek - sadovnický a zahradnický servis Praha 6.

III. POVĚŘUJE
p. starostku podpisem příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF