Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.4
ze dne 04.01.2012

ke schválení daru pro MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorského daru MŠ Socháňova, Socháňova 23/1176, Praha 6 - Řepy

-    Ing. Karel Hubáček ve výši 8 000, - Kč
-    Agentura Kroužky o. p. s. ve výši 3 000, - Kč

Tisk Export článku do PDF