Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 75.39
ze dne 26.10.2009

ke schválení daru pro MŠ Bendova

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
žádost ředitelky MŠ Bendova o schválení přijetí sponzorského daru

II. SCHVALUJE
přijetí sponzorského daru dětské trampolíny hodnotě 5 309,- Kč.

Tisk Export článku do PDF