Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.11
ze dne 14.02.2012

ke schválení dalšího postupu dle §166 zákona 561/2004 Sb. v platném znění

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ
změny v legislativě zákona 561/2004 Sb. v platném znění

II.    POTVRZUJE
v souladu s §166 ve funkci pro období 1. 8. 2012 - 31. 7. 2018 tyto ředitelky:

  Mgr. Jarmila Pavlišová                      ZŠ genpor. Fr. Peřiny
  Mgr. Zuzana Martinovská                 ZŠ Jana Wericha
  Mgr. Simona Skoumalová                 MŠ Socháňova
  Mgr. Ivana Panochová                      MŠ Bendova

III. UKLÁDÁ
OŠK a personálnímu odboru zúřadovat agendu potvrzení ve funkci, starostce podpis potvrzení

Tisk Export článku do PDF