Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.45
ze dne 07.12.2009

ke koupi pozemku p. č. 1327/19

Rada MČ

I. PROJEDNALA
odkoupení pozemku p. č. 1327/19 ostatní plocha o výměře 7378 m2 dle aktualizovaného znaleckého posudku č. 2148 - 092/07. Původní cena 756 245, - Kč, aktualizovaná cena pozemku dle nového znal. posudku č. 2388 - 093/09 je 907 494, - Kč. Úplatný převod pozemku p. č. 1327/19 o výměře 7378m2 v k. ú. Řepy se uskuteční přímo od Státního statku hl. m. Prahy v likvidaci, souhlas k nabytí odsouhlasen usnesením RHMP č. 1176 ze dne 25. 8. 2009.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
odkoupení pozemku p. č. 1327/19 ostatní plocha o výměře 7378m2 za cenu dle znaleckého posudku č. 2388 - 093/09 ze dne 28. 10. 2009 ve výši 907 494, - Kč.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh odkoupení pozemku na jednání ZMČ.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vstoupit v jednání se Státním statkem hl. m. Prahy v likvidaci ohledně odkoupení pozemku p. č. 1327/19

V. ZMOCŇUJE
starostku MČ k podpisu kupní smlouvy na pozemek p. č. 1327/19.

Tisk Export článku do PDF