Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.7
ze dne 24.10.2011

ke jmenování Mgr. Františka Kubáka do funkce člena Sociální a zdravotní komise

Rada MČ

I. JMENUJE
Mgr. Františka Kubáka do funkce člena Sociální a zdravotní komise

II. UKLÁDÁ
kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF