Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 73.5
ze dne 30.09.2009

k zateplení, sanaci střechy MŠ Socháňova 1175, 1176, Praha 6 – Řepy - výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na zpracování projektové dokumentace „Zateplení, sanace střechy MŠ Socháňova 1175, 1176, Praha 6 – Řepy“

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: Dekprojekt s. r. o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10
IČ: 276 42 411, DIČ: CZ 276 42 411
Nabídková cena: Bez DPH 148 000 Kč, vč. DPH 176 120 Kč
Autorský dozor (hodinová sazba vč. dopravného) bez DPH 500 Kč, vč. DPH 595 Kč

III. UKLÁDÁ
OÚRI zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis smlouvy

Tisk Export článku do PDF