Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.42
ze dne 24.10.2011

k záměru provedení stavební úpravy v přízemí objektu ÚMČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, pro zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012

Rada MČ

I. SCHVALUJE
záměr provedení stavební úpravy v přízemí objektu ÚMČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, pro zabezpečení příprav prostor pro výkon agendy elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012

II. UKLÁDÁ
odboru územního rozvoje a investic Úřadu MČ Praha 17 zadat výzvu pro realizaci stavebních úprav v přízemí objektu ÚMČ Praha 17 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, pro zabezpečení agendy elektronických občanských průkazů od 1. 1. 2012.

Tisk Export článku do PDF