Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 76.43
ze dne 11.11.2009

k zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17

Rada MČ

I. PROJEDNALA
přijetí nabídky veřejné zakázky zadané dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na „Zajištění pronájmu, montáže, demontáže včetně revize a oprav světelné vánoční výzdoby pro MČ Praha 17“ 

II. SOUHLASÍ
s přijetím nabídky uchazeče: ELTODO - CITELUM s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ: 25751018,
Nabídková cena: bez DPH 289 870,- Kč, vč. DPH 344 945,- Kč

III. SOUHLASÍ
s financováním z rozpočtu M. č. na rok 2009 

IV. UKLÁDÁ
kanceláři starostky zajistit potřebné, starostce podpis příslušné smlouvy.

Tisk Export článku do PDF