Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 90.44
ze dne 14.06.2010

k žádosti XY, schválené nájemkyně bytu č .XY o vel. 1+k.k. v 1. patře domu čp. 1099 Žufanova ul., Praha 6 – Řepy, v rámci státního integračního programu pro osoby s uděleným azylem, o odpuštění kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu při navázání nové nájemní smlouvy k bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost XY, schválené nájemkyně bytu č. XY o vel. 1+k.k. v 1. patře domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy o odpuštění kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit odpuštění kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu při navázání nové nájemní smlouvy k bytu č. XYo vel. 1+k.k. v 1. patře domu čp. 1099 v Žufanově ulici, Praha 6 - Řepy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF