Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 2.2
ze dne 29.11.2010

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 - 1160, Vondroušova 1158/5, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 - 1160, se sídlem Vondroušova 1158/5, Praha 6 - Řepy ve výši 650 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s. r. o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF