Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.50
ze dne 24.02.2010

k žádosti Společenství vlastníků pro dům Laudova 1015 - 1017, Laudova 1015, Praha 6 – Řepy o převod finančních prostředků z fondu oprav na účet tohoto společenství

Rada MČ

I. SOUHLASÍ
s převodem finančních prostředků z fondu oprav na účet Společenství vlastníků pro dům Laudova 1015 - 1017, se sídlem Laudova 1015, Praha 6 - Řepy ve výši 360 000,- Kč

II. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru - informovat p. Hanu Holečkovou – prokuristku OPTIMIS, spol. s r.o. ve znění bodu I. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF