Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 9.19
ze dne 14.02.2011

k žádosti paní XY provdané XY, Bazovského 1120, Praha 6 – Řepy o splátkový kalendář a zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 2+k.k., v 5. podlaží

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, provd. XY o schválení splátkového kalendáře na delší období než 12 měsíců a zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o velikosti 2+k.k., v 5. podlaží domu čp. 1120, v ul. Bazovského, v Praze 6 – Řepích

II. SCHVALUJE
uzavření nové splátkové dohody paní XY, provd. XY  se správní firmou Optimis na dlužnou pohledávku v celkové výši 53.124, - Kč (40. 261, - Kč dluh za nájem vč. vyúčtování služeb a 12.863, - Kč činí PZP k této výši dluhu) na období 18 měsíců, při výši splátky 3.000, - Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek.

III. SCHVALUJE
ponechání bydlení paní XY, provd. XY s manželem a 3 dětmi  v bytě v domě čp. 1120 Bazovského ulice v Praze 6 – Řepy po skončení nájemní smlouvy za podmínky dodržování splátkové dohody, a že nevznikne nový dluh. V opačném případě podat žalobu na vyklizení předmětného bytu proti výše jmenované V případě úplného doplacení dluhu má paní XY možnost, nevzniknou-li jí nové dluhy, požádat o uzavření nové nájemní smlouvy na předmětný byt.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF