Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 72.26
ze dne 14.09.2009

k žádosti paní XY, oprávněného nájemce b. j. 1127/XY o velikosti 4+1, ulice Socháňova, o prodloužení lhůty k uzavření smlouvy pro odkoupení bytové jednotky č. 1127/XY v ul. Socháňova čp. 1127, Praha 6 – Řepy – prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1127/XY ulice Socháňova, o prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky č. 1127/XY v ulici Socháňova čp. 1127, Praha 6 – Řepy.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodloužení lhůty pro uzavření smlouvy k odkoupení bytové jednotky  1127/XY, ulice Socháňova čp 1127, Praha 6 – Řepy paní XY z důvodu komplikace s vyřizováním úvěru do 31. ledna 2010.

III. UKLÁDÁ 
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF