Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.36
ze dne 11.04.2011

k žádosti paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Makovského čp. 1223, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Makovského 1223, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3. patře, tj. 4. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na vnuka XY, který s ní žije ve společné domácnosti.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3. patře, tj. 4. podlaží domu čp. 1223 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu paní XY s panem XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 24. 5. 1989 beze změn.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF