Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 83.23
ze dne 24.02.2010

k žádosti paní XY o prodloužení lhůty pro odkoupení b. j. č. 1285/XY o vel. 3+kk/L, bytového domu Španielova čp. 1284 – 1290 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY o prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1285/XY v ul. Španielova čp. 1285 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

II. SCHVALUJE
prodloužení lhůty pro odkoupení bytové jednotky č. 1285/XY v ul. Španielova čp. 1285 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa -  o 4 měsíce, tj. do 29. 10. 2010

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF