Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.22
ze dne 10.10.2011

k žádosti paní XY, Bazovského 1118 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, uživatelky bytu o vel. 2+kk, v 8. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, o navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF