Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.32
ze dne 19.01.2011

k žádosti paní a pana XY, Žufanova 1094 o umožnění splácení kauce při navázání nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní a pana XY, Žufanova 1094 o umožnění splácení kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu v Žufanově ulici čp. 1094

II. SCHVALUJE
umožnění splácení kauce ve 12 měsíčních splátkách

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF