Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.22
ze dne 04.01.2012

k žádosti pana XY, Žufanova 1093 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu a o odslužebnění bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce služebního bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1093 v Žufanově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy a o odslužebnění bytu

II. SCHVALUJE
navázání nové běžné nájemní smlouvy s manželi XY na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF