Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.14
ze dne 23.11.2011

k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194 , Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem v bezbariérovém domě Vondroušova 1193, Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192 v Drahoňovského ulici, Praha 6 – Řepy

II. NESCHVALUJE
návrh MK ze dne 3. 10. 2011 na pronájem volného nebytového prostoru – garážového stání č. 36 v suterénu objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha 6 – Řepy panu XY, který je nájemcem bytu zvláštního určení v domě Vondroušova čp. 1193 - 1194, Praha 6 – Řepy. Důvodem je narušování pořádku a sousedských vztahů v domě

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM seznámit žadatele s usnesením RMČ

Tisk Export článku do PDF