Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.18
ze dne 19.01.2011

k žádosti pana XY, Vondroušova 1193 - 1194, Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192, ulice Drahoňovského, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce bytu zvláštního určení v  bezbariérovém domě ve Vondroušově čp. 1193 - 1194, Praha 6 – Řepy o pronájem garážového stání v halových garážích čp. 1192 v Drahoňovského ulici za účelem parkování osobního automobilu.

II. SCHVALUJE
návrh MK ze dne 10. 1. 2011 na pronájem volného garážového stání v suterenu objektu čp. 1192 v ul. Drahoňovského, Praha 6 – Řepy panu XY nájemci bytu zvláštního určení v domě Vondroušova čp. 1193 - 1194, Praha 6 - Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 184,26 Kč/m2/rok (bez služeb) +DPH.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu  OSOM  vydat pokyn správní firmě Optimis k uzavření nájemní smlouvy na garážové stání v objektu čp. 1192, Drahoňovského

Tisk Export článku do PDF