Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 13.37
ze dne 11.04.2011

k žádosti pana XY, Vondroušova 1165, Praha 6 - Řepy o prodej bytové jednotky o vel. 3+1/L v domě čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za tržní cenu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, Vondroušova 1165, Praha 6 - Řepy o prodej bytové jednotky o vel. 3+1/L v domě čp. 1165, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy za tržní cenu.

II. NESCHVALUJE
prodej bytové jednotky v 7. podlaží, tj. 6. patře domu čp. 1165 Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy za tržní cenu panu XY z důvodu ukončení prodeje BJ v objektu čp 1161 – 1166 Vondroušova ulice.

III. POŽADUJE
vrácení vyklizeného bytu. V případě nevrácení byt. jednotky, podat k OS v Praze 6 žalobu na vyklizení předmětné bytové jednotky proti manželům XY.

IV. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení a seznámit žadatele se stanoviskem rady

Tisk Export článku do PDF