Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.36
ze dne 07.12.2009

k žádosti pana XY, oprávněného nájemce bytu č. XY o vel. 4+1/L o odkoupení bytové jednotky č. 1268/XY v ul. Španielova 1268, Praha – Řepy – prodej III. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA
prodej b. j. č. 1268/XY v bytovém domě Španielova 1267 – 1269 v k. ú. Řepy, prodej III. etapa, ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej b. j. 1268/XY o vel. 4+1 v bytovém domě Španielova čp. 1267 – 1269 v k. ú. Řepy, prodej III. etapa ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72 /1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci panu XY

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF