Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.14
ze dne 24.10.2011

k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3 +1/L, Makovského čp. 1142 Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1142/XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Makovského čp. 1142, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na dceru XY, která s ním žije ve společné domácnosti.

II. PROJEDNALA
změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1142/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1140 – 1145 v ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa

III. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. ve 2. patře, tj. 3. podlaží domu čp. 1142 v Makovského ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY s paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 30. 6. 1986 beze změn.

IV. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit prodej bytové jednotky č. 1142/XY v bytovém panelovém objektu čp. 1140 – 1145 ul. Makovského, k. ú. Řepy – prodej VII. etapa, ve smyslu ust. 6 zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům panu XY a paní XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ č. 6.9 ze dne 14. 9. 2011, kterým byl schválen prodej bytových jednotek, oprávněným nájemcům bytového domu Makovského čp. 1140 - 1145.
    
V. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF