Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.36
ze dne 13.06.2011

k žádosti pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k., Jiránkova čp. 1135, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Jiránkova 1135, Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na přítelkyni XY, která s ním žije ve společné domácnosti.
    
II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření dodatku č. 1 k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře, tj. 11. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, o vzniku společného nájmu bytu pana XY s paní XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 16. 2. 1998 beze změn.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM  předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF