Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.24
ze dne 13.06.2011

k žádosti pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o provedení změny nájemce z fyzické osoby na právnickou

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce NP ordinace v Žufanově ul. čp. 1113, Praha 6 – Řepy o provedení změny nájemce z fyzické osoby na právnickou.

II. SCHVALUJE
uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 303 v objektu čp. 1113 Žufanova, Praha 6 – Řepy o změně nájemce z fyzické osoby XY, bytem na Fialce II, čp. XY na osobu právnickou:
MUDr. Jiří Nedělka, s. r. o. se sídlem Praha 6 - Řepy, Na Fialce II, IČO 24839396.

III. UKLÁDÁ
vedoucí odboru OSOM postupovat ve smyslu usnesení.

Tisk Export článku do PDF