Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 1.50
ze dne 18.11.2010

k žádosti pana XY, Makovského 1226 o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do obecního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce bytu o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici, o souhlas s přihlášením cizího státního příslušníka do bytu

II. SCHVALUJE
přihlášení slečny XY, občanky Slovenska, do bytu o vel. 2+kk v 11. podlaží domu čp. 1226 v Makovského ulici v Praze 6 – Řepích na dobu určitou do 30. 11. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF