Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.42
ze dne 02.06.2010

k žádosti pana XY, bytem čp. 1118 Bazovského, Praha 6 – Řepy o uzavření splátkové dohody na kauci při navázání nové nájemní smlouvy k bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, uživatele bytu o vel. 1+k.k. ve 4. nadzemním podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 – Řepy o uzavření splátkové dohody na kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, a to na období 3 měsíce od navázání nové nájemní smlouvy k bytu.

II. SCHVALUJE
uzavření splátkové dohody mezi panem XY a Optimis s. r. o. na kauci na období 3 měsíců od uzavření nové nájemní smlouvy na byt v domě čp. 1118, Bazovského ulice, Praha 6 - Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM zajistit splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF