Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.41
ze dne 13.06.2011

k žádosti pana XY, Bendova 1121 o prodloužení nájemní smlouvy ke služebnímu bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, nájemce služebního bytu o vel. 2+1/L v 1. podlaží domu čp. 1121 v Bendově ulici, o prodloužení nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
vystavení dodatku č. 10 k nájemní smlouvě na dobu určitou do 31. 7. 2012

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání dodatku k nájemní smlouvě

Tisk Export článku do PDF