Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 95.19
ze dne 11.08.2010

k žádosti pana XY, Bazovského čp. 1119 o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, uživatele bytu o vel. 1+kk ve 3. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, o prominutí kauce při navázání nové nájemní smlouvy

II. SCHVALUJE
prominutí kauce

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF