Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.28
ze dne 17.03.2011

k žádosti pana a paní XY, Bazovského 1119 o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana a paní XY, nájemců bytu o vel. 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1119 v Bazovského ulici, o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou a snížení smluvního nájemného

II. SCHVALUJE
vystavení nové nájemní smlouvy od 1. 5. 2011 na dobu neurčitou za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM vydat pokyn k vystavení nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF