Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 6.29
ze dne 19.01.2011

k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 2+k.k. v 11. patře domu čp. 1235, Galandova ulice, Praha 6 – Řepy, nájemci pan a paní XY

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 2 ze dne 10. 1. 2011 uzavřít nájemní smlouvu ústupového bydlení k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1235 v Galandově ul., Praha 6 - Řepy s žadateli o ústupové bydlení s manž. XY, nájemci předmětného bytu.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nájemní smlouvy  ústupového bydlení k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 11. patře, tj. 12. podlaží domu čp. 1235 v Galandově ulici s žadateli o ústupové bydlení manž. XY, nájemci předmětného bytu (2 os.). Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se záměrem fondu ústupového bydlení, který byl schválen zastupitelstvem MČ Praha 17 tj.: na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 35, - Kč/m2/měsíc, se smluvním dalším prodlužováním nájmu po 1 roce, pokud i nadále bude splňovat sociálně potřebné podmínky umožňující bydlení v bytě z FÚB.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF