Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 98.24
ze dne 20.09.2010

k žádosti o uzavření nájemní smlouvy ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. ve 4. patře domu čp. 1098, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
návrh MK č. 47 ze dne 6. 9. 2010 uzavřít nájemní smlouvu ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 4. patře domu čp. 1098 v Žufanově ul., Praha 6 -Řepy s žadatelkou o ústupové bydlení paní XY, nájemkyní předmětného bytu.

II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ
schválit uzavření nájemní smlouvy  ústupového bydlení k bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 4. patře domu čp. 1098 v Žufanově ulici s žadatelkou o ústupové bydlení paní XY, nájemkyní předmětného bytu (1 os.). Nájemní smlouva bude uzavřena v souladu se záměrem fondu ústupového bydlení, který byl schválen zastupitelstvem MČ Praha 17 tj.: na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 35,- Kč/m2/měsíc, se smluvním dalším prodlužováním nájmu po 1 roce, pokud i nadále bude splňovat sociálně potřebné podmínky umožňující bydlení v bytě z FÚB.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF