Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 89.47
ze dne 02.06.2010

k žádosti o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY, bytem Galandova 1238, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu

II. SCHVALUJE
vyplacení finanční částky ve výši 16.761, - Kč, dle žádosti doložené doklady o platbě, jako náhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním z bytu o vel. 1+1/L v přízemí čp. 1142 Makovského ulice do náhradního bytu o vel. 1+1/L ve 4. patře domu čp. 1238 v ulici Galandova, Praha 6 – Řepy.

II. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF