Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 78.44
ze dne 07.12.2009

k žádosti o úhradu finančních nákladů, spojených s přestěhováním do náhradního bytu – zasklení lodžie v novém bytě

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost pana XY, bytem Makovského 1225, Praha 6 - Řepy o úhradu finančních nákladů spojených s přestěhováním do náhradního bytu-zasklení lodžie.

II. SCHVALUJE
provedení demontáže zasklení lodžie v původním bytě č. XY v čp. 1144 a montáž zasklení lodžie v náhradním bytě č. XY v čp. 1225 městskou částí Praha 17 v rámci rekonstrukce domu na její náklady.

III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM postupovat podle usnesení

Tisk Export článku do PDF