Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.1
ze dne 11.05.2011

k žádosti o účelový finanční příspěvek ke krytí části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken pro Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. SCHVALUJE
pro Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6, finanční příspěvek na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken ve výši 3 739 320, - Kč dle „Zásad pro poskytování účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 na úhradu části nákladů spojených se zateplením fasády a výměnou oken“

II. SCHVALUJE,
aby finanční příspěvek ve výši 3 739 320, - Kč byl poskytnut z fondu obnovy majetku městské části a to na základě rozpočtového opatření, v rámci úprav rozpočtu roku 2011, provedeného v květnu 2011

III. UKLÁDÁ
ekonomickému odboru

-    postupovat dle bodu I. tohoto usnesení
-    uzavřít Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6
-    na základě podepsané Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17 mezi městskou částí Praha 17 a Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6, provést převod finančních prostředků ve výši 3 739 320, - Kč z účtu městské části Praha 17 na účet Společenství vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6

IV. ZMOCŇUJE
starostku městské části Bc. Jitku Synkovou k podepsání Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu městské části Praha 17, která bude uzavřena mezi městskou částí Praha 17, Žalanského 291, Praha 6 a Společenstvím vlastníků Vondroušova 1212 - 1218 se sídlem Vondroušova 1215/36, Praha 6

Tisk Export článku do PDF