Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 93.17
ze dne 14.07.2010

k žádosti o účelovou dotaci na podporu klubů seniorů v r. 2010

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Centra sociálně zdravotních služeb o účelovou dotaci na podporu klubů seniorů v roce 2010

II. SOUHLASÍ
s navýšením rozpočtu o účelovou dotaci na sportovní vyžití seniorů – plavání a na vzdělávací kurz „základy práce s PC pro seniory“ v celkové výši Kč 81.000,-

Smlouva se subjektem, který bude realizovat plavání s cvičením pro seniory, bude ošetřena tak, aby v případě nezájmu o tuto akci ze strany seniorů v ní byla uvedena klauzule o okamžitém vypovězení smlouvy

III. UKLÁDÁ
EKN připravit rozpočtové změny

Tisk Export článku do PDF