Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.33
ze dne 30.03.2011

k žádosti o účelovou dotaci na plavání seniorů v roce 2011

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Centra sociálně zdravotních služeb ze dne 25. března 2011

II. SOUHLASÍ
s variantou A/ žádosti
tj. první část kurzů plavání od 15. 4. do 1. 7. 2011 – celkem 11 lekcí druhou část kurzů plavání od 1. 9. do 30. 11. 2011 – celkem 12 lekcí celková cena za realizaci ve výši 71.000, -  Kč vč. 2.000, - Kč nákladů na telef. služby

III. UKLÁDÁ
sociálnímu odboru informovat ředitele CSZS o výsledku, EKN provést rozpočtové opatření – duben 2011

Tisk Export článku do PDF