Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.21
ze dne 21.09.2011

k žádosti o souhlas s doplněním smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Makovského čp. 1226

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost paní XY bytem Vondroušova 1210, Praha 6, o souhlas s doplnění smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Makovského čp 1226 o spolunájemce, pana XY, bytem Vondroušova 1210, Praha 6,   

II. SCHVALUJE
žádost paní XY bytem Vondroušova 1210, Praha 6, o souhlas s doplnění smlouvy o nájmu nebytového prostoru v Makovského čp 1226 o spolunájemce, pana XY, bytem Vondroušova 1210, Praha 6,   
 
III. UKLÁDÁ
vedoucímu OSOM informovat žadatele o stanovisku Rady a vydat správní firmě OPTIMIS s. r. o. pokyn k podpisu dodatku nájemní smlouvy.

Tisk Export článku do PDF