Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.25
ze dne 13.06.2011

k žádosti o souhlas k uzavření smlouvy o podnájmu dvou místností v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb – nájemcem nebytových prostor a občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA
žádost Centra sociálně zdravotních služeb (CSZS), nájemce nebytových prostor v objektu Socháňova čp. 1221, Praha 6 – Řepy o souhlas  uzavření smlouvy o podnájmu 2 místností v budově nebytového prostoru sociálně zdravotních služeb v objektu Socháňova čp. 1221, Praha 6 - Řepy s občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy.

II. SCHVALUJE
uzavření smlouvy o podnájmu dvou místností v budově Socháňova čp. 1221, Praha 6 - Řepy mezi Centrem sociálně zdravotních služeb a občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy.

Činnost občanského sdružení nebude narušovat činnost CSZS.

Podnájemní smlouvu s občanským sdružením pro práci s mládeží „Naše Řepy,“ se sídlem Vondroušova 1199, Praha 6 – Řepy uzavře CSZS, Bendova 1121/5, Praha 6 - Řepy, zastoupené PhDr. Jindřichem Kadlecem, ředitelem CSZS a poté její kopii zašle na vědomí OSOM a správní firmě Optimis, Bendova 1121, Praha 6 - Řepy.

III. UKLÁDÁ
vedoucí odboru OSOM vyrozumět ředitele CSZS, PhDr. Jindřicha Kadlece o souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy a o zaslání její kopie na vědomí OSOM

Tisk Export článku do PDF